FRA

Programok

2019-04-16 11:00 2019-04-16 12:30 Történelem a gyakorlatban - az egyenjogúsítás művészete - előadás

Hozzáadom a naptáramhoz

Történelem a gyakorlatban - az egyenjogúsítás művészete - előadás

2019. április 16. 11:00 - 12:30

Előadó: Patrick Boucheron történész, a Collège de France professzora

A történelemtan részben a nemzetek feltalálásához kapcsolódik: amikor a 19. század végén szakterületté válik, e politikai cél mellett szolidáris marad. 1919-ben, egy évszázaddal ezelőtt, Febvre Lucien tiltakozott a módszertani nacionalizmus ellen. Viszont még ma sem olyan könnyű megszabadulnunk tőle, már csak azért sem, mert a társadalmi küzdelmeket figyelő történelem fordulati leképezése bizonyos módon ellentétes folyamatokat indít el. Hogyan tartsunk ki amellett a bizonyosság mellett, hogy a történelem nem a népek identitásának kikristályosodását szolgálja jobban, mint inkább a fordulatok előzetes igazolását anélkül, hogy a történész a társadalom kihívásaitól eltávolodna? Talán azzal az állítással, hogy a történelem olyan gyakorlat, amelynek célja az egyedi felfogások egyenjogúsítása..

2019. április 16. |11:00

Francia-magyar szinkrontolmácsolással

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött: https://framaforms.org/conference-patrick-boucheron-16-avril-2019-1553858304

 

Patrick Boucheron rövid életrajza


Patrick Boucheron a Collège de France professzora, a „13-14. századi nyugat-európai hatalomtörténet” tanszék tanára. Az Ecole Normale Supérieure de Saint-Cloudban (1985-1989) tanult, majd ide 1994-ben vissza is tért előadóként, miután doktorált az Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne egyetemen, ahol a késő középkori milánói építtetői hatalommal foglalkozott. Középkori történelem professzorként csatlakozott a College de France-hoz, ahol 2015. december 17-én tartott egy nyitó konferenciát (Ce que peut l’histoire, France / Fayard, 2016), amellyel az sajátos egyetemi világon túl is kivívta a figyelmet.

Első ízben a középkori Olaszország városi történelmére és a hercegi hatalom monumentális kifejezésére összpontosított munkája során. Ez két fő irányba vitte tovább: egyrészt a városi lét összefoglaló értelmezése történelmi megközelítésben az európai szinthez viszonyítva; másrészt a művészi alkotás történeti szociológiájának elemzése.

Tanári kötelezettségvállalásaival párhuzamosan Patrick Boucheron elindított egy gondolatmenetet a történelem írásáról és episztemológiájáról, amelyben megpróbálta újra tagolni az irodalmat és a társadalomtudományokat néhány kollektív területről (nevezetesen a közterület vagy a szellemi erőszak fogalmából), és személyes tapasztalatokból kiindulva. Ebbe a kutatási perspektívába illeszkedik a legutóbbi könyve, a „La Trace et l’aura. Vies posthumes d’Ambroise de Milan (IVe-XVIe siècles) (Seuil, 2019), amely a hatalmi rendszer hosszú távú genealógiáját írja le hosszadalmas felmérő munkájának lezárásaként.

2019-04-16 11:00 2019-04-16 12:30 Történelem a gyakorlatban - az egyenjogúsítás művészete - előadás

Hozzáadom a naptáramhoz

Institut français de Budapest, Auditorium

www.franciaintezet.hu

Fő u. 17,
1011 Budapest