FRA

Kiállítások

2019-12-20 10:00 2019-12-31 22:00 Kiállítások

Hozzáadom a naptáramhoz

Kiállítások

2019. december 20. 10:00 - 2019. december 31. 22:00

Kiállítás - Újragondolt Czóbel 4.0

2019. április 25. 10:00 - 2020. április 12. 18:00

A szentendrei Ferenczy Múzeumi Centrum büszkélkedhet ismereteink szerint a legkorábbi magyar, teljességgel nonfiguratív, absztrakt művel. A 4.0 kiállítás koncepciójának sarkalatos pontja maradt a Czóbel életmű azon korszakainak bemutatása, amelyek egyáltalán nem, vagy csupán nagyon szerény mértékben képviseltetnek a múzeum gyűjteményében. Így ebben az évben is számos olyan festmény érkezik a múzeumba, amelyek a korai, párizsi, nagybányai, brügge-i korszakban születtek, és igazi remekművekkel egészül ki a hollandiai és a berlini periódus is. Idén először komolyabb figyelem irányul az 1925 utáni párizsi és hatvani periódusra, sőt egy nagyon  is Szentendréhez köthető, de Párizsból érkező mű is szerepet kap az új kiállításon.

http://www.muzeumicentrum.hu/ujragondolt-czobel-4-0/

Czóbel Múzeum, Szentendre, Templom tér 1., 2000

A nagy könyvlopás - Francia könyvkiállítás a vasfüggöny mögött

2019. szeptember 20. 10:00 - 2020. március 1. 18:00

1959-ben a budapesti Műcsarnokban francia könyvkiállítást rendeztek: a kéthetes nyitvatartási idő végére a könyvek nagy részét ellopták a látogatók. A tárlat a magyar kultúrtörténetnek ezt a lappangó epizódját tárja fel, megidézve a könyvkultúra és a képzőművészet társadalmi-politikai kontextusát az ötvenes években. Bemutatja a korabeli magyarországi vizuális kultúra szürkeségét, valamint az ekkoriban tapasztalható elzártságot: a könyvhöz, információhoz és képzőművészeti reprodukciókhoz jutás nehézségeit.

http://www.muzeumicentrum.hu/a-nagy-konyvlopas/

Szentendrei Képtár, 2000 Szentendre, Fő tér 2–5.

Au revoir ! - Magyar származású fotográfusok Franciaországban

2019. október 5. 10:00 - 2020. január 5. 18:00

A Budapesti Történeti Múzeum 2019. október 5-től 2020. január 5-ig kiállítást rendez "Au revoir ! - Magyar származású fotográfusok Franciaországban"

Az esemény kiinduló pontja egy, eddig még soha nem publikált dokumentumokkal teli könyv, a « Magyar származású fotográfusok Franciaországban (Photographes d’origine hongroise en France) » című monográfia, mely a Corvina Kiadó gondozásában jelent meg.

A kiállítás kurátorai egyben a könyv szerzői: Cserba Julia és Cseh Gabriella.

A kiállítás a Chalon-sur-Saône-i Musée Nicéphore Nièpce, a Bibliothèque Nationale de France (BnF) és a Médiathèque de l'architecture et du patrimoine (MAP) együttműködésében jött létre.

A kiállításon olyan nemzetközileg elismert fotográfusok mellett, mint André Kertész, Brassai, Robert Capa, Alexandre Trauner vagy Lucien Hervé, megtalálhatók Rogi André, Marton Ervin, Paul Almasy, André Steiner, Feher Emeric, Ergy Landau művei is. Mindezeket Alain Fleischer és Carole Fékété a kortárs fotográfusok alkotásai teszik teljessé a kiállítást.

http://www.btm.hu/hu/events/details/103-Au_Revoir

Budapesti Történeti Múzeum, Budapest, Szent György tér 2, 1014

Egyszer volt, sokszor volt

2019. október 11. 10:00 - 2019. december 1. 18:00

Serge Bloch Rajzai és Frédéric Boyer szövege alapján megelevenednek az Ószövetség történetei

A kiállítás a képzőművész-író alkotópáros játékos ugyanakkor komoly munkájába enged bepillantást: három teremben kilenc animációs filmet mutatunk be, melyeket Serge Bloch grafikáinak látványvilága és magyarul most megjelenő könyvének lapjai egészítenek ki. Az animációk nagyrészt a Teremtés könyvének legismertebb részeit dolgozzák fel: a Teremtés, az Édenkert, Káin és Ábel, Ábrahám, Sára és Noé történetét; valamint Józsué könyvéből Jerikó város elfoglalását és Jónás Könyvéből Jónás próféta elhívatását. Mélyen emberi tapasztalatokat és élethelyzeteket élhetünk át: a szeretetet, a féltékenységet, a száműzetést…

Nem csupán a nyugati kultúrát megteremtő ősi elbeszélésekkel találkozunk – melyeken a három monoteista vallás egyaránt osztozik –, de azzal a világgal is, amelyben ma élünk. Részesei vagyunk e krónikának, ez a mi történetünk.

Kurátor: Tulipán Zsuzsanna

http://www.mucsarnok.hu/kiallitasok/kiallitasok.php?mid=oxx4xlaxRiwLzshNdO14pM&tax=560c5eec6098a

Műcsarnok,1146 Budapest, Dózsa György út 37.

Rendetlenség a rendben - Vera Molnar művészete

Vera Molnar nemcsak napjaink képzőművészetének egyik kiemelkedő alkotόja, de meghatározό jelentőségű előfutára is. A művészt már az ötvenes-hatvanas években foglalkoztatta a „machine imaginaire”, az embert helyettesítő gép és a művészet összefüggésének a kérdése. A hatvanas évek végétől megtanult programozni, s számítógép által generált műveket hozott létre, ezért a nemzetközi színtéren is a komputerművészet egyik megújítójaként tartják számon. Életművének besorolása egyik vagy másik kategóriába azonban cseppet sem ilyen egyértelmű. Szorosan véve nem tartozik sem a konkrét, sem a geometrikus absztrakt irányzathoz, ugyanis a látszat ellenére alkotásai nem felelnek meg sem az egyik, sem a másik kategória szigorúan vett kritériumainak. Nem konkrét, mert mértéktartόan, de eltökélten rúgja fel annak merev szabályait, és klasszikus értelemben nem tekinthető a geometrikus absztrakt képviselőjének sem, mivel nem formákkal dolgozik, hanem vonalakkal. Ezek a vonalak formálódnak keze alatt egyszerű geometriai idomokká.

Vera Molnar munkásságát az emeli a kortársak legnagyobbjai közé, hogy a számítógép használatával is képes olyan alkotásokat létrehozni, amelyek nem személytelen, mechanikus, rideg művek, hanem emberközeliek: magukon hordozzák a művész gazdag képzelőerejének, kreativitásának és fáradhatatlan kísérletező kedvének a nyomait. A számítógép használata ugyanis nem teszi feleslegessé és nem zárja ki a művész közreműködését, az alkotófolyamat döntő szakasza az emberi agyban zajlik le. A komputer csak a munkát megkönnyítő, végtelen kombinációs lehetőséget felkínáló és véletleneket generálό eszköz. Az irányítás és döntés a művész kezében van – és Vera Molnar ezt mesteri mόdon műveli.

Kurátorok: Cserba Júlia, Róka Enikő
A Kiscelli Múzeum - Fővárosi Képtár és a Szöllősi-Nagy - Nemes-gyűjtemény közös kiállítása.
Helyszín: Kiscelli Múzeum, 1037 Budapest, Kiscelli utca 108.

http://www.btm.hu/hu/events/details/114-Rendetlenseg_a_rendben_-_Vera_Molnar_muveszete

Camille Juthier kiállítása

Lehetne valaminek a belseje.
Műanyag bőröm gubónak véli önmagát. A főváros szecessziós épületein átfutó virágminták hatásait belső bútorom minden részecskéje kutatja.
Áthatja a hallásomat, a szaglásomat, a látásomat, de legfőképpen a tapintásomat.
Az ősszel hulló levelek simogatása az arcomon; a baldachinos ágyam alatt figyelem a folyékony légkör eredendő rózsaszínét, a Tudás fájának lombját, a poklot, a Földet, mint a gondolatok új horizontját.

Magamba szívom a Magyar Szecesszió Házának minden egyes volutáját. A relief almafa ágai a tüdőmet kitöltő hörgőkké változnak.

Ha átmegyek a Dunán, a vízesés ezer vízcseppjébe tekerhetném testemet, amely képemet ezer pixelre oszlatná szét.

Akkor együtt létezhetne az apró cianobaktériumokkal, hogy az egyensúlyt megtalálja az oxigén túlcsordulása előtt. Táplálhatná a higanyt elnyelő fák gyökereit, amelyek a sürgősség jeleként terjednek, de invazív voltuk miatt vadásszák őket.

Camille Juthier

Camille Juthier 1990-ben született Sainte Colombe-ban, Párizsban és Lyonban dolgozik. Camille Juthier-t az anyag fejlődésének kérdései, valamint a poszt-indusztriális környezet hatására porozitásában is átalakuló emberi test változásai érdeklik. Különös figyelemmel fordul a „természet” gondolatiságának meghatározása és annak felépítettségét jellemző kapcsolatok felé; valamint afelé, ahogyan ezek a kapcsolatok feltárják a mai társadalomban a kisebbségekre és kiszolgáltatott lényekre gyakorolt kényszerhatásokat. Szobraival, videóival, performanszaival Juthier ismereteket próbál gyűjteni az olyan bináris és hierarchikus osztályozások megkérdőjelezésén keresztül, mint az akadémikus-népszerű, vagy a városi-vidéki viszonyok. Filozófia diplomájának megszerzését követően tanulmányait a Nantes Métropole Képzőművészeti Iskola szobrász szakán folytatta, ahol 2018-ban szerzett diplomát. 2019-ben részt vett a 64. Salon de Montrouge-on, kiállított a 10. Parade tervezőversenyen, Toulonban, a Rochée stúdióban és a Villeurbanne Kortárs Művészeti Intézet Laboratoire Espace Cerveau 16. kiadásán. 2019-ben a Cité internationale des arts de Paris-nak és a Francia Intézettel együttműködésben a Budapest Galéria rezidenciaprogramjának díjazottja.

A kiállítás katalógusa innen tölthető le.

Budapest Projekt Galéria, 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 14.
http://budapestgaleria.hu/_/2019-kiallitasok/camille-juthier-elbuvolo-zuhanas/

2019-12-20 10:00 2019-12-31 22:00 Kiállítások

Hozzáadom a naptáramhoz