FRA

Kiállítások

2020-03-01 10:00 2020-04-12 22:00 Kiállítások

Hozzáadom a naptáramhoz

Kiállítások

2020. március 1. 10:00 - 2020. április 12. 22:00

Kiállítás - Újragondolt Czóbel 4.0

2019. április 25. 10:00 - 2020. április 12. 18:00

A szentendrei Ferenczy Múzeumi Centrum büszkélkedhet ismereteink szerint a legkorábbi magyar, teljességgel nonfiguratív, absztrakt művel. A 4.0 kiállítás koncepciójának sarkalatos pontja maradt a Czóbel életmű azon korszakainak bemutatása, amelyek egyáltalán nem, vagy csupán nagyon szerény mértékben képviseltetnek a múzeum gyűjteményében. Így ebben az évben is számos olyan festmény érkezik a múzeumba, amelyek a korai, párizsi, nagybányai, brügge-i korszakban születtek, és igazi remekművekkel egészül ki a hollandiai és a berlini periódus is. Idén először komolyabb figyelem irányul az 1925 utáni párizsi és hatvani periódusra, sőt egy nagyon  is Szentendréhez köthető, de Párizsból érkező mű is szerepet kap az új kiállításon.

http://www.muzeumicentrum.hu/ujragondolt-czobel-4-0/

Czóbel Múzeum, Szentendre, Templom tér 1., 2000

A nagy könyvlopás - Francia könyvkiállítás a vasfüggöny mögött

2019. szeptember 20. 10:00 - 2020. március 1. 18:00

1959-ben a budapesti Műcsarnokban francia könyvkiállítást rendeztek: a kéthetes nyitvatartási idő végére a könyvek nagy részét ellopták a látogatók. A tárlat a magyar kultúrtörténetnek ezt a lappangó epizódját tárja fel, megidézve a könyvkultúra és a képzőművészet társadalmi-politikai kontextusát az ötvenes években. Bemutatja a korabeli magyarországi vizuális kultúra szürkeségét, valamint az ekkoriban tapasztalható elzártságot: a könyvhöz, információhoz és képzőművészeti reprodukciókhoz jutás nehézségeit.

http://www.muzeumicentrum.hu/a-nagy-konyvlopas/

Szentendrei Képtár, 2000 Szentendre, Fő tér 2–5.

Au revoir ! - Magyar származású fotográfusok Franciaországban

2019. október 5. 10:00 - 2020. január 5. 18:00

A Budapesti Történeti Múzeum 2019. október 5-től 2020. január 5-ig kiállítást rendez "Au revoir ! - Magyar származású fotográfusok Franciaországban"

Az esemény kiinduló pontja egy, eddig még soha nem publikált dokumentumokkal teli könyv, a « Magyar származású fotográfusok Franciaországban (Photographes d’origine hongroise en France) » című monográfia, mely a Corvina Kiadó gondozásában jelent meg.

A kiállítás kurátorai egyben a könyv szerzői: Cserba Julia és Cseh Gabriella.

A kiállítás a Chalon-sur-Saône-i Musée Nicéphore Nièpce, a Bibliothèque Nationale de France (BnF) és a Médiathèque de l'architecture et du patrimoine (MAP) együttműködésében jött létre.

A kiállításon olyan nemzetközileg elismert fotográfusok mellett, mint André Kertész, Brassai, Robert Capa, Alexandre Trauner vagy Lucien Hervé, megtalálhatók Rogi André, Marton Ervin, Paul Almasy, André Steiner, Feher Emeric, Ergy Landau művei is. Mindezeket Alain Fleischer és Carole Fékété a kortárs fotográfusok alkotásai teszik teljessé a kiállítást.

http://www.btm.hu/hu/events/details/103-Au_Revoir

Rendetlenség a rendben - Vera Molnar művészete

Vera Molnar nemcsak napjaink képzőművészetének egyik kiemelkedő alkotόja, de meghatározό jelentőségű előfutára is. A művészt már az ötvenes-hatvanas években foglalkoztatta a „machine imaginaire”, az embert helyettesítő gép és a művészet összefüggésének a kérdése. A hatvanas évek végétől megtanult programozni, s számítógép által generált műveket hozott létre, ezért a nemzetközi színtéren is a komputerművészet egyik megújítójaként tartják számon. Életművének besorolása egyik vagy másik kategóriába azonban cseppet sem ilyen egyértelmű. Szorosan véve nem tartozik sem a konkrét, sem a geometrikus absztrakt irányzathoz, ugyanis a látszat ellenére alkotásai nem felelnek meg sem az egyik, sem a másik kategória szigorúan vett kritériumainak. Nem konkrét, mert mértéktartόan, de eltökélten rúgja fel annak merev szabályait, és klasszikus értelemben nem tekinthető a geometrikus absztrakt képviselőjének sem, mivel nem formákkal dolgozik, hanem vonalakkal. Ezek a vonalak formálódnak keze alatt egyszerű geometriai idomokká.

Vera Molnar munkásságát az emeli a kortársak legnagyobbjai közé, hogy a számítógép használatával is képes olyan alkotásokat létrehozni, amelyek nem személytelen, mechanikus, rideg művek, hanem emberközeliek: magukon hordozzák a művész gazdag képzelőerejének, kreativitásának és fáradhatatlan kísérletező kedvének a nyomait. A számítógép használata ugyanis nem teszi feleslegessé és nem zárja ki a művész közreműködését, az alkotófolyamat döntő szakasza az emberi agyban zajlik le. A komputer csak a munkát megkönnyítő, végtelen kombinációs lehetőséget felkínáló és véletleneket generálό eszköz. Az irányítás és döntés a művész kezében van – és Vera Molnar ezt mesteri mόdon műveli.

Kurátorok: Cserba Júlia, Róka Enikő
A Kiscelli Múzeum - Fővárosi Képtár és a Szöllősi-Nagy - Nemes-gyűjtemény közös kiállítása.
Helyszín: Kiscelli Múzeum, 1037 Budapest, Kiscelli utca 108.

http://www.btm.hu/hu/events/details/114-Rendetlenseg_a_rendben_-_Vera_Molnar_muveszete

« Sine loco et anno » Konok Tamás kiállítása

2019. december 12. 18:00 - 2020. január 9. 18:00

A Makláry Kálmán Galéria és a Francia Intézet a Kossuth-díjas Konok Tamás festő- és szobrászművész alkotásainak egy különleges kiállításában működik együtt.

A geometriai absztrakció képviselője, a Franciaországban élt híres magyar származésú művészek egyik legismertebb képviselője.

A kiállítást megnyitja Pascale Andréani, Franciaország magyarországi nagykövete.

Galerie Maklary, 1055 Budapest, Falk Miksa u. 10.
http://www.kalmanmaklary.com/tamas-konok-sine-loco-et-anno

2020-03-01 10:00 2020-04-12 22:00 Kiállítások

Hozzáadom a naptáramhoz