FRA

Tudományos és egyetemi körkép

Célunk a francia-magyar tudományos és egyetemi együttműködés nyomon követése az alábbiak szerint:

  • A már létező programok és partnerkapcsolatok követése
  • Új partnerkapcsolatok kialakításának támogatása
  • Tudományos és egyetemi találkozók szervezése és támogatása

E szerint aktív és strukturális oktatási partnerkapcsolatok jönnek létre. Tudományos előadások, konferenciák, szemináriumok és kiállítások szervezése és támogatása, illetve a kapcsolatok alakulásának nyomon követése, új kapcsolatok létrehozása segíti a jövőbeni partnerkapcsolatok létrejöttét.

Az Együttműködési Osztály a két ország közötti kutatócsoportok tudományos eszmecseréjét támogató „Balaton” elnevezésű partnerkapcsolat létrehozásán munkálkodik, amely intenzív és hosszú távra szóló, külföldi doktori iskolákkal közösen vezetett értekezések és cserék kiindulópontjául szolgálhat.

Francia nyelvű felsőoktatási képzés

  • MBA, vállalatvezetés, vállalatirányítás, 1995 óta. A Jean Moulin Lyon 3 Egyetem Vállalatirányítási Intézetének képzése
  • Kettős gépészmérnöki mesterdiploma a cluny-i ENSAM-mal közösen, a képzés mindkét helyszínen felváltva történik
  • Kettős mesterdiploma a TIME Écoles Centrales hálózattal (Párizs)
  • Francia nyelvű képzés: 12 szakmodul franciául: Általános gépészet | A vállalat gazdasági környezete | Vállalati francia szaknyelv | Kommunikációs készségek | Francia műszaki szaknyelv | Európai Unió (történelem és szaknyelv) | Termodinamika | Budapest átváltozása, város és építészet | Marketing | Összehasonlító civilizáció: Felkészítés a mobilitásra (ösztöndíj, gyakorlat) | Építészeti szaknyelv franciául

Magyar nyelvű képzés, kihelyezett diploma, további információk: http://www.modart.hu/