FRA

Könyviroda

Könyviroda

Kosztolányi Könyvtámogatási Program

A Kosztolányi Program (PAP) egy, a Francia Külügyminisztérium által 1993-ban létrehozott könyvkiadást támogató program. Célja, hogy francia szerzők műveinek magyar fordításban történő megjelentetését támogassa. Fő feladata eddig ki nem adott művek, illetve már elfogyott vagy rossz fordításban napvilágot látott könyvek új kiadásának segítése a kiadók anyagi támogatásán keresztül.

A pályázat menete

A magyar kiadóknak a pályázati dossziét a Magyarországi Francia Intézet Könyvirodájába kell eljuttatniuk. A pályázatok elbírálását egy szakmai bizottság végzi, a kulturális tanácsos elnöklésével.

A pályázatok beérkezési határideje: 2018. március 14. A pályázati eredményekről 2018. április végén értesülhetnek.

A pályázati űrlap letölthetô innen.

További információ:

LICSKÓ-TAKÁCS Beáta
E-mail : b.licsko-takacs@inst-france.hu
Tél. : (00 36 1) 489 42 31
Fax : (00 36 1) 489 42 22

 

Fordítói ösztöndíj

A budapesti Francia Nagykövetség támogatási javaslata francia művek külföldi fordítói számára, franciaországi tartózkodással, egy fordítói projekt megvalósítása céljából.

 A pályázat menete

A magyar fordítóknak a pályázati dossziét a Magyarországi Francia Intézet Könyvirodájába kell eljuttatniuk, ahonnan a kulturális tanácsos véléményével kiegészítve a dossziét továbbküldjük a franciaországi Nemzeti Könyvirodába. A pályázatok elbírálását egy szakmai bizottság végzi, amely évente háromszor ülésezik Párizsban.

Az a pályázó, aki korábban már elnyerte a fordítói ösztöndíjat, három év eltelte után pályázhat újra.

A pályázatok beérkezési határideje: 2018. január 20. Az eredmények várható időpontja: 2018. július.

Pályázati űrlap igénylése:

LICSKÓ-TAKÁCS Beáta

E-mail : b.licsko-takacs@inst-france.hu

Tél. : (00 36 1) 489 42 31

Fax : (00 36 1) 489 42 22

 

A pályázatokat a következő címre juttathatják el:

Francia Intézet
Médiatár
1011 Budapest, Fő u. 17.

Institut français de Budapest, Médiathèque

www.franciaintezet.hu

Tél. : (36 1) 489 42 33
mediatar@inst-france.hu

mardi : 10h30-19h
mercredi : 12h - 19h
jeudi : 12h - 17h
vendredi :12h - 19h
samedi : 10h - 14h